Školarine

1% foundation, scholarships, education

Fondacija 1%

1% foundation, scholarships, education

Fondacija 1% ima za cilj da podrži mlade talentovane ljude iz Srbije da ostvare svoje ideje i potencijale. Podržavamo mlade naučnike, istraživače i inovatore finansiranjem njihovog učešća na međunarodnim takmičenjima. Princip kojim se rukovodi Fondacija od 1% zasnovan je na uverenju da svako od nas može na mali način doprineti podržavajući mlade ljude, stvarajući tako pozitivne promene i poboljšavajući svet u kojem živimo. Ako najmanje 1% ljudi podrži nama i doniramo 1% njihovog vremena, znanja ili novca, zajedno možemo stvoriti značajne promene za mlade ljude u Srbiji.

Eurobank Veliko srce

Scholarships, education, click fort serbia

Eurobank i fondacija „Ana i Vlade Divac“ pokrenuli su u februaru 2010. godine humanitarnu kreditnu karticu MasterCard „Veliko Srce“ pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. Zahvaljujući ovoj fondaciji obnovljeno je 50 igrališta u vrtiću, osnovnim školama i zdravstvenim ustanovama.

Scholarships, education, click fort serbia
scholarships, educatiom

TEMPUS

Tempus fondacija podržava visoko obrazovanje, sprovodi obrazovne EU programe, kao što su Erasmus Mundus, Program za doživotno učenje, Jean Monnet i Erasmus +, kao i različite projekte saradnje koji su namenjeni za svaki nivo obrazovanja. Fondacija nudi podršku mladim ljudima u Srbiji kroz razvoj, koncepciju i realizaciju projekata. Važni projekti su programi razmene studenata za master i doktorske studije, sa stipendijama u odabranim ligama u Evropi.

Metalac

Metalac fondacija osnovana je 2006. godine, čiji su rad i projekti usredsređeni na unapređenje kreativnosti iz oblasti nauke, kulture, umetnosti, sporta i svih drugih oblasti društvenog razvoja.

Education, metalac foundation
Fondacija_Veljko_Petrovic

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“

Fondacija_Veljko_Petrovic

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor osnovana je nevladina, neprofitna, dobrovoljna organizacija sa ciljem pribavljanje stipendija za mlade. Ciljevi fondacije između ostalog su organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina i panel diskusija; javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju; internet foruma; humanitarnih i volonterskih akcija; izdavanje stručnih publikacija; nabavka knjiga i pomagala za nastavu; organizovanje izložbi i saradnja sa drugim fondacijama.