Dečiji kutak

Deca Deci, Kids corner, Kids culture, Serbian Culture, Culture in Serbia
Deca Deci, Kids corner, Kids culture, Serbian Culture, Culture in Serbia

Fondacija „Deca deci“ je neprofitna organizacija, osnovana 2007. godine u saradnji sa Beogradskom filharmonijom, pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda. Uključujući se u muzičke programe kreirane po najvišim profesionalnim standardima, sa decom kao izvođačimaPored dečijeg orkestra i solista koji se svake godine biraju na audiciji, formirana je i Regionalana dečja filharmonija, orkestar sačinjen od dece muzičara iz pet gradova regiona: Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Skoplja i Beograda.

DUALNO OBRAZOVANJE

Dual Education

Dualno obrazovanje uvedeno je u obrazovni sistem Srbije u 2019/2020. godini, kao sastavni deo sveobuhvatne reforme obrazovanja. Zemlje sa nemačkog govornog područja su podržale reformu, koja je obuhvatala različite vrste zanata („Berufsausbildung“). Uvođenje dualnog obrazovanje počelo je 2013. godine različitim projektima koje su podržale Nemačka, Austrija i Švajcarska. Prvo, uz podršku Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u sistem su uvedena tri obrazovna profila. Nakon toga, uz pomoć Austrije 2016, predstavljeni su novi obrazovni profili. Švajcarska je takođe podržala ovu saradnju dodavanjem novog profila. U školskoj godini 2018/2019. oko 600 kompanija je učestvovalo u dualnom obrazovanju, a ponuđena su 33 obrazovna profila.

Dual Education
Theater for Children

Teatar za Decu - "Hajde Obraduj Dan (HOD)"

Theater for Children

HOD je udruženje koje je osnovano 2013. godine i realizuje projekte iz oblasti kulture, umetnosti i kreativnog razvoja. Njihov rad podržavaju Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Pored projekata, bogat portfolio HOD-a obuhvataju i pozorišne predstave za decu, radionice, festivali i animatori za najmlađe. S obzirom da se njihov rad uglavnom zasniva na pozorištu, objavili su nekoliko knjiga koje uvode decu u pozorište.

Dečiji Kulturni Centar Beograd (DKCB)

Children's Cultural Center, Culture, Serbian Culture, Click For Serbia

Dečiji kulturni centar Beograd je ugledna gradska ustanova, sa tradicijom koja traje više od šest decenija. Program u Dečijem kulturnom centru Beograd čine mnogi kreativni, savremeni i interaktivni programi koji prate najnovije trendovi u vezi sa umetnošću, muzikom i kulturom.

Children's Cultural Center, Culture, Serbian Culture, Click For Serbia

SUPER SE PONAŠAMO JER.....

Bon-Ton_featured

Check out our Bon Ton Illustrated Book

Raspored časova

Preuzmite naš raspored časova

Class Schedule