School for Musical Talents from Ćuprija

Klik za Srbiju sa ponosom ozvaničava saradnju sa „Školom za muzičke telente“ iz Ćuprije.

Ova muzička škola predstavlja jedinstvenu instituciju u Srbiji, a pored nje, u svetu postoje još samo dve takve škole: „Centralna muzička škola“ u Moskvi i škola „Jehudi Mehunjin“ u Londonu. Ono što „Školu za muzičke talente“ čini jedinstvom je desetogodišnje muzičko i opšte obrazovanje, tokom kog učenici borave u školskom internatu. Škola priprema đake za fakultetsko muzičko obrazovanje. Trenutno, u školi se nalazi 80 učenika iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Vraćajući se na originalnu zamisao idejnih tvoraca škole – Lazara Marjanovića i Jovana Rakića, „Škola za muzičke talente“ planira da se u narednim godinama proširi na područje drugih zemalja u okruženju. Škola je iznedriva preko 240 mladih muzičkih profesionalaca, specijalizovanih za gudačke instrumente: violinu, violu, violončelo i kontrabas.

„Škola za muzičke talente“ funkcioniše po principu „sve pod jednim krovom“: muzički nadarena deca gudačke orijentacije tokom svog obrazovanja odrastaju zajedno, pa se sa pravom nazivaju „velikom muzičkom porodicom“. Unikatan nastavni program jačeg intenziteta u polju muzičke nastave osigurava brz napredak dece, a posvećeni profesori i pedagozi doprinose dečijoj izvrsnosti bržem razvitku njihovih punih muzičkih potencijala.

Imajući u vidu bogatu istoriju škole, izvanredne uspehe njenihi đaka na domaćim i inostranim takmičenjima, „Škola za muzičke talente“ je dobila status škole od posebnog nacionalnog značaja.

Pogledajte informativni video koji je nastao kao deo „Jutarnjeg programa“ 2017. godine:

Ostavite komentar